Rehabilitering

Istandsettelse av et eldre byggverk for nåtidig formål og/eller for å rette på forsømt vedlikehold.

©Copyright HEIMTUN BYGG AS 2016 | Drift og kode: Aptum AS