REFERANSE

Oppføring av moderne enebolig

Eigebrekk 2020

I løpet av 2020 startet og ferdigstilte vi et moderne eneboligprosjekt på Eigebrekk.

Vi opplevde mye tillit hos kunde, der vi kunne rådgi på produkt- og materialvalg underveis. Som leverandør av prosjektet sto vi i tillegg til tømrertjenestene også for koordingering av resterende fag fra våre underleverandører.

Video

Se video fra prosjektet

Vi opplevde byggeprosessen som ryddig og ikke minst effektiv. Koordinering mellom de ulike aktørene hadde snekkerne full kontroll på. Snekkerne var opptatt av å finne de beste løsningene underveis i prosessen. Dette førte til bedre og totalt sett rimeligere bygg, uten uforutsette ekstrakostnader.

- Kunde